Bernhard Riemann – Người xây nền Hình học cho lý thuyết tương đối của Einstein

Published on

Lê Quang Ánh, Ph.D. Ngày 10 tháng 6 năm 1854, một số các giáo sư Toán của trường Đại học Göttingen, dưới sự chủ trì của Friedrich Gauss, nhà Toán học hàng đầu của Đức, tụ họp lại để nghe một giảng viên trẻ tên là Riemann trình bày bài Habilitation lecture của mình. Tiêu … Continue reading Bernhard Riemann – Người xây nền Hình học cho lý thuyết tương đối của Einstein

David Hilbert – Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20

Published on

Dẫn nhập: Hai nhà thông thái cuối cùng của lịch sử Toán học là Henri Poincaré và David Hilbert. Về nhà Toán học thứ nhất, chúng tôi đã có dịp trình bày cuộc đời và một phần sự nghiệp của ông trong một bài trước (Giải Oscar II). Trong bài viết này chúng tôi sẽ … Continue reading David Hilbert – Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20