Bernhard Riemann – Người xây nền Hình học cho lý thuyết tương đối của Einstein

Published on

Lê Quang Ánh, Ph.D. Ngày 10 tháng 6 năm 1854, một số các giáo sư Toán của trường Đại học Göttingen, dưới sự chủ trì của Friedrich Gauss, nhà Toán học hàng đầu của Đức, tụ họp lại để nghe một giảng viên trẻ tên là Riemann trình bày bài Habilitation lecture của mình. Tiêu … Continue reading Bernhard Riemann – Người xây nền Hình học cho lý thuyết tương đối của Einstein