David Hilbert – Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20

Published on

Dẫn nhập: Hai nhà thông thái cuối cùng của lịch sử Toán học là Henri Poincaré và David Hilbert. Về nhà Toán học thứ nhất, chúng tôi đã có dịp trình bày cuộc đời và một phần sự nghiệp của ông trong một bài trước (Giải Oscar II). Trong bài viết này chúng tôi sẽ … Continue reading David Hilbert – Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20

René Descartes – Nhà Toán học và cũng là một chiến binh lãng tử

Published on

Dẫn nhập: Descartes là một nhà Triết học với câu nói Cogito, ergo sum (Tôi suy tư vậy tôi hiện hữu) còn vang vọng đến gần 500 năm sau. Descartes là một nhà Toán học, người sáng lập ra bộ môn Hình học giải tích, một phương tiện thúc đẩy cho nhiều môn Toán khác … Continue reading René Descartes – Nhà Toán học và cũng là một chiến binh lãng tử

Gia đình Bernoulli: một dòng họ Toán học

Published on

Xin xem bài viết trong file sau: https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/02/Gia_dinh_Bernoulli.pdf Qua lịch sử, ta thấy có rất nhiều người có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Toán học. Nhưng sự đóng góp to lớn cho Toán học trong nhiều ngành khác nhau của một dòng họ, một gia đình thì chỉ có một: … Continue reading Gia đình Bernoulli: một dòng họ Toán học

Alexandre Grothendieck – Một thiên tài Toán học kỳ lạ của thế kỷ 20

Published on

Dẫn nhập: Có rất nhiều người lần đầu tiên được nghe nói hoặc đọc thấy cái tên này ở đâu đó, kể cả một số người trong giới làm Toán. Cũng có một số người được nghe truyền miệng rằng Grothendieck là một thiên tài kỳ lạ của Toán học, nhưng không biết nhiều chi … Continue reading Alexandre Grothendieck – Một thiên tài Toán học kỳ lạ của thế kỷ 20

Một cái nhìn mới về chuyện Ba bài toán cổ Hy Lạp

Published on

Tóm tắt: Bài viết này có hai phần. Trong phần đầu, chúng tôi sẽ trình bày ba bài Toán cổ nổi tiếng của người Hy lạp không giải được bằng thước kẻ 1 và compa. Trong phần hai chúng tôi sẽ trình bày sơ lược về trường mở rộng, trường các số dựng được và … Continue reading Một cái nhìn mới về chuyện Ba bài toán cổ Hy Lạp