Gia đình Bernoulli: một dòng họ Toán học

Published on Author admin

Xin xem bài viết trong file sau:

https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/02/Gia_dinh_Bernoulli.pdf

Qua lịch sử, ta thấy có rất nhiều người có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Toán học. Nhưng sự đóng góp to lớn cho Toán học trong nhiều ngành khác nhau của một dòng họ, một gia đình thì chỉ có một: Gia đình Bernoulli. Trong hai thế kỷ 17 và 18 gia đình này đã cung cấp cho Toán học ít nhất là tám nhà Toán học, trong số ấy có ba nhà Toán học có ảnh hưởng nổi trội nhất. Đó là Jacob Bernoulli (1654 – 1705), Johann Bernoulli (1667 – 1748) và Daniel Bernoulli (1700 – 1782).

Lê Quang Ánh, Ph.D.