René Descartes – Nhà Toán học và cũng là một chiến binh lãng tử

Published on Author admin

Dẫn nhập:
Descartes là một nhà Triết học với câu nói Cogito, ergo sum (Tôi suy tư vậy tôi hiện hữu) còn vang vọng đến gần 500 năm sau. Descartes là một nhà Toán học, người sáng lập ra bộ môn Hình học giải tích, một phương tiện thúc đẩy cho nhiều môn Toán khác phát triển. Nhưng Descartes còn là một chàng lính quí tộc, một lãng tử đa tình, dọc ngang ngang dọc khắp Châu Âu trong hơn nửa đời người.

Lê Quang Ánh, Ph.D.

Xin xem bài viết trong file sau:
https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/02/Rene_Descartes.pdf