Chuyện về những con số

Published on Author admin

Dẫn nhập:
Chuyện chúng tôi muốn nói ở đây là chuyện về những con số nguyên tự nhiên, chuyện về Toán học, chuyện về Lịch sử Toán học, cũng có thể là những chuyện gì khác có liên quan đến chúng, càng nhiều càng tốt. Có thể coi đây là một gợi ý về một trò chơi dành cho bạn đọc là học sinh, sinh viên hoặc những người ưa thích Toán. Các bạn có thể viết tiếp, bổ sung câu chuyện, làm cho nó phong phú thêm lên.
Trong bài này chúng tôi chỉ giới hạn ở những con số từ 1 đến 10. Có những công thức, những định lý chúng tôi không chứng minh (có thể link tài liệu để bạn đọc tự tìm). Mong có dịp khác chúng tôi sẽ tiếp tục chuyện về các số tiếp theo.

Lê Quang Ánh, Ph.D.

Xin xem bài viết trong file sau:
https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Chuyen_ve_nhung_con_so.pdf