Henri Poincaré và Giải Oscar II

Published on Author admin

Dẫn nhập:
Đây không phải là chuyện ở Hollywood. Đây là chuyện về một giải thưởng Toán học mang tên Oscar II, tên của một vị vua Thụy Điển cuối thế kỷ 19. Giải thưởng không lớn lắm, nhưng là giải thưởng có một số tai tiếng được che phủ lại, không ai biết tới, mãi cho đến gần 100 năm sau mới được phát hiện. Những tai tiếng không ai chờ đợi này lại là động lực để nhà Toán học xuất sắc Henri Poincaré – người sau này được mệnh danh là một trong hai nhà thông thái sau cùng – đẩy Toán học phát triển thêm lên.

Chuyện có những diễn biến như một kịch bản Hollywood, xin được kể cùng độc giả yêu thích Toán.

Lê Quang Ánh, Ph.D.

Xin xem bài viết trong file sau:
https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Oscar-II.pdf