David Hilbert – Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20

Published on Author admin

Dẫn nhập:
Hai nhà thông thái cuối cùng của lịch sử Toán học là Henri Poincaré và David Hilbert. Về nhà Toán học thứ nhất, chúng tôi đã có dịp trình bày cuộc đời và một phần sự nghiệp của ông trong một bài trước (Giải Oscar II). Trong bài viết này chúng tôi sẽ kể chuyện về nhà thông thái thứ hai, David Hilbert, cùng những ảnh hưởng to lớn của ông trên nhiều thế hệ các nhà Toán học về sau. Riêng trong lịch sử Toán học của Đức (và Phổ), có thể nói tên ông được xếp ngang (hoặc trên) hai tên tuổi vĩ đại khác là Bernhard Riemann và Carl Friedrich Gauss.

Lê Quang Ánh, Ph.D.

Xin xem bài viết trong file sau:
https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/Hilbert.pdf