Các bài toán sáng chế được công ty đặt hàng

Cuối khóa học về TRIZ cơ bản của Leonid Chechurin, yêu cầu "liên tục thực hành" được nhắc lại. Có những nơi tập trung các đơn đặt hàng ý tưởng / sáng chế của các công ty, đó có thể là nguồn bài toán để luyện tập TRIZ (giải bài tập thực tế và có thêm động lực tìm cái mới thực sự). Có hai trang web tiếng...

Back to Top