Sau khi thầy Phan Dũng qua đời, cộng đồng TRIZ ở Việt Nam mất đi chỗ dựa quan trọng nhất. Để tiếp nối giấc mơ của thầy Phan Dũng là phổ biến bộ môn khoa học về tư duy sáng tạo này cho người Việt Nam, cộng đồng TRIZ sẽ cần vận động mạnh mẽ hơn, bù đắp cho sự thiếu vắng thầy Phan Dũng. Có lẽ nỗi lo của thầy Phan Dũng về khả năng thất truyền TRIZ ở Việt Nam sẽ không xảy ra, tuy vậy để phát triển tiếp được TRIZ, cần tinh thần hiệp lực của những người dạy, học và làm việc với TRIZ, sao cho con đường của mỗi người không đơn độc mà có sự hỗ trợ lẫn nhau.

Trên tinh thần đó, chúng tôi vận động bạn hữu, đồng đạo TRIZ cùng xây dựng chuỗi seminar phát triển TRIZ, mục đích chính là làm nơi giao lưu cho những người làm việc với TRIZ, đồng thời giúp mọi người cập nhật thông tin, chia sẻ tri thức và truyền bá về TRIZ cho công chúng.

Trang này ghi lại lịch sử của các seminar phát triển TRIZ:

 • Ngày 9/6/2022: PGS. TSKH. Phan Dũng qua đời ở tuổi 72. Cộng đồng cựu học viên Phương pháp luận sáng tạo đã thương tiếc đưa tiễn người thầy lớn của mình, và có một số thảo luận về việc vực dậy các hoạt động giao lưu, thực hành TRIZ.
 • Ngày 18/6/2022: cuộc họp online gồm các nhóm ROSETTA TRIZ và TRIZ – Sư phạm thống nhất ý tưởng làm chuỗi seminar online hàng tháng để kết nối dần những người làm việc với TRIZ.
 • Ngày 26/6/2022: ý tưởng làm các seminar nhận được sự ủng hộ từ một nhóm rộng hơn, có thêm một số người đã và đang tích cực hoạt động cộng đồng TRIZ ở Việt Nam (xem biên bản: Bien_ban_hop_2022-06-26_DMDang_ghi.pdf).
 • Ngày 16/7/2022: buổi seminar đầu tiên được thực hiện, diễn giả là anh Nguyễn Hồng Lĩnh (Trung tâm TRIZ – Sư phạm), sử dụng nền tảng họp trực tuyến Zoom và thông tin qua dạng sự kiện ở Facebook. Thông tin cụ thể: Seminar phát triển TRIZ tháng 7/2022.
 • Ngày 21/8/2022: buổi seminar online thứ hai kết hợp tri ân thầy Phan Dũng, diễn giả là anh Doãn Minh Đăng (nhóm ROSETTA TRIZ). Thông tin cụ thể: Seminar phát triển TRIZ tháng 8/2022.
 • Ngày 18/9/2022: buổi seminar online thứ ba, diễn giả là anh Nguyễn Minh Tân – Mr Triz (giảng dạy và tư vấn TRIZ ở Đại học Công nghiệp Hà Nội). Thông tin cụ thể: Seminar phát triển TRIZ tháng 9/2022.
 • Ngày 16/10/2922: Seminar phát triển TRIZ tháng 10/2022 (diễn giả: Ngô Thanh Liêm, Ngô Minh Hiếu, Doãn Minh Đăng), chủ đề “Cập nhật kiến thức TRIZ thế giới sau hội thảo TRIZfest-2022”.
 • Ngày 26/11/2022: Seminar phát triển TRIZ tháng 11/2022 (diễn giả: Nguyên Hạnh Nguyên – Đại học Nguyễn Tất Thành), chủ đề “TRIZ trong ngành Design”.
 • Ngày 18/12/2022: Seminar phát triển TRIZ tháng 12/2022 (diễn giả: Nguyễn Minh Tân), chủ đề “Áp dụng bảng khử mâu thuẫn kỹ thuật cải tiến dây chuyền lắp yoke cho công ty Foster”.
 • Ngày 12/2/2023: Seminar phát triển TRIZ tháng 2/2023 (diễn giả: Doãn Minh Đăng & nhóm TRIZ Studies), chủ đề “Xây dựng nhóm để ôn tập TRIZ online”.
 • Ngày 12/3/2023: Seminar phát triển TRIZ tháng 3/2023 (diễn giả: Nguyễn Minh Tân), chủ đề “Áp dụng chương trình ARIZ rút gọn cải tiến dây chuyền dán tấm OCA cho màn hình điện thoại Samsung”.
 • Ngày 23/4/2023: Seminar phát triển TRIZ tháng 4/2023 (diễn giả: Ngô Thanh Liêm), chủ đề “Quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định bằng phương pháp TRIZ”.
 • Ngày 21/5/2023: Seminar phát triển TRIZ tháng 5/2023 (diễn giả: Nguyễn Hồng Lĩnh), chủ đề “Dạy trẻ mầm non và tiểu học Thuật toán ARIZ điều chỉnh cho trẻ em (DARIZ) tại Trung tâm TRIZ – Sư phạm Việt Nam”.
 • Ngày 25/6/2023: Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2023 (diễn giả: Ngô Thanh Liêm), chủ đề “Phương pháp phân tích chức năng hệ thống trong quy trình giải quyết vấn đề với TRIZ”.
 • Ngày 16/7/2023: Seminar phát triển TRIZ tháng 7/2023 (diễn giả: Nguyễn Minh Tân), chủ đề “Tích hợp TRIZ trong hoạt động R&D tại tập đoàn FECON”.
 • Ngày 20/8/2023: Seminar phát triển TRIZ tháng 8/2023 (diễn giả: Doãn Minh Đăng), chủ đề “Sử dụng gợi ý của ChatGPT trong quá trình giải quyết vấn đề với TRIZ”.
Back to Top