Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-19:00 ngày chủ nhật 25/6/2023. Nối tiếp seminar lần trước về chương trình ARIZ rút gọn, chủ đề ở seminar này là trình bày một quy trình từng bước để giải quyết một vấn đề kỹ thuật với một số công cụ của TRIZ. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/642731511072356

– Thời gian: 17h -19h, ngày chủ nhật 25/6/2023

– Tiêu đề:

Phương pháp phân tích chức năng hệ thống trong quy trình giải quyết vấn đề với TRIZ

– Người trình bày: Ngô Thanh Liêm – nhóm TRIZ Studies

– Nội dung seminar: Bài này nối tiếp seminar phát triển TRIZ tháng 4/2023 về quy trình giải quyết vấn đề bằng các công cụ của TRIZ. Ở giai đoạn đầu của quy trình đó, chúng ta cần phân tích chức năng của hệ thống có liên quan để hiểu được hệ thống đó. Các công cụ (phương pháp) phân tích chức năng hệ thống được trình bày ở seminar này.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/GX9b1y2Ga7x8qNoJA

Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top