Template chứa các bước giải quyết vấn đề với TRIZ

Chúng tôi thiết kế các template để hỗ trợ làm bài tập giải quyết vấn đề với các công cụ của TRIZ. "Template" là khung sườn của file văn bản để ghi chép lại các bước giải quyết một vấn đề bằng các công cụ của TRIZ, được làm bằng dịch vụ Dropbox Paper, giống như một file Word template đặt trên mạng, mọi người có thể tạo...

Sách TRIZ level 1 của công ty Novismo

Ở hội nghị TRIZfest 2019, một công ty trụ sở ở Ba Lan tên là Novismo giới thiệu quyển sách "State of at TRIZ, Theory of Inventive Problem Solving", đặt mục tiêu lấy đó làm tài liệu đầy đủ để truyền tải kiến thức TRIZ cấp độ 1 theo khung kiến thức của tổ chức MATRIZ. Hình dưới đây tóm tắt các thành phần trong khung kiến thức...

Bản đồ các bước áp dụng TRIZ

Dưới đây là bản đồ các bước áp dụng TRIZ cho một vấn đề thiết kế kỹ thuật, do ông Isak Bukhman vẽ. Ông này là một chuyên gia TRIZ người Latvia, từng tham gia Invention Machine Corp. (phổ biến TRIZ từ Belarus, làm phần mềm Tech Optimizer nổi tiếng), sau đó sang Mỹ và có kinh nghiệm làm việc với Sig Sigma (lĩnh vực mà TRIZ được...

Function – Chức năng

Function (chức năng) là khái niệm cơ bản của TRIZ hiện đại, rất nhiều chuyên gia TRIZ hiện nay phân tích một hệ thống thông qua khái niệm chức năng: chức năng của một hệ thống là mục đích sử dụng của hệ thống đó, các mâu thuẫn xuất hiện khi chức năng của hệ thống không còn được đảm bảo. Việc phân tích chức năng của các...

Các bước dạy TRIZ cho mọi người (Nikolai Khomenko)

Nikolai Khomenko và Alexander Sokol (sinh năm 1977) có viết bài này, về mô hình dạy công cụ tư duy mạnh OTSM-TRIZ: http://www.trizminsk.org/eng/Teaching_TRIZ.pdf Trong bài báo đó, họ dùng chính công cụ của TRIZ để giải quyết vấn đề làm sao để dạy TRIZ cho mọi người (kể cả người không học về kỹ thuật). Kết quả là họ đưa ra các cấp độ kỹ năng (tiếp thu)...

Tập hợp kiến thức của TRIZ cổ điển

Năm 2012, Hiệp hội TRIZ thế giới (MATRIZ) và Viện Altshuller làm một bản tổng hợp thống nhất bộ kiến thức của TRIZ: https://matriz.org/auto-draft/triz-body-of-knowledge-final/ Tinh thần của bản tập hợp kiến thức này là để tạo ra khung tham khảo cơ bản cho lý thuyết TRIZ, gồm các thành phần của TRIZ được nhiều chuyên gia TRIZ sử dụng (do vậy, hầu hết các thành phần này là...

Lập kế hoạch học TRIZ

Tôi lập kế hoạch tìm hiểu để có thể thành một chuyên gia về tư duy sáng tạo TRIZ, đặt ở đây để ai muốn tìm hiểu khoa học này có thể tham khảo. Về ước lượng thời gian: tôi cố gắng ước lượng cho đối tượng là một người bình thường chịu khó học, có trình độ tốt nghiệp đại học, mới bắt đầu biết đến TRIZ,...

Phẩm chất của người truyền bá TRIZ

TRIZ là một môn khoa học rất khó, bởi nó vừa dựa trên kiến thức đa ngành, vừa cần phải rèn luyện thực hành nhiều. Truyền bá TRIZ trong điều kiện Việt Nam càng khó (do trình độ phát triển kinh tế - kỹ thuật, do thói quen học hành hời hợt và không tò mò đào sâu đến nơi đến chốn). Do vậy, muốn có đủ nghị...

Classical TRIZ and modern TRIZ

A short text from Leonid Chechurin's lecture on Function modeling (https://triz.thinkific.com/courses/ssc), giving classification as below. Classical TRIZ: Ideal final result (IFR) Contradiction analyses Trends of technical system evolution (TESE) Su-Field analysis (Su==Substance==tangible object, Field==intangible object like electromagnetic field, gravity force field) they are strategic, spiritual, they help to see the target to improve the system, but they do not show how, which particular actions to achieve such target....

Back to Top