Seminar phát triển TRIZ tháng 2/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-19:00 ngày chủ nhật 12/2/2023. Trong seminar này, nhóm TRIZ Studies sẽ trình bày kinh nghiệm của mình trong việc lập một nhóm cùng rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ của TRIZ, làm việc qua mạng internet. Kết hợp với buổi seminar này là hoạt động tạo nhóm cho những bạn có mong muốn tham gia một nhóm rèn luyện TRIZ. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/565226061746704/

– Thời gian: 17h -19h, ngày chủ nhật 12/2/2023

– Tiêu đề:

Xây dựng nhóm để ôn tập TRIZ online

– Người trình bày: Doãn Minh Đăng & nhóm TRIZ Studies

Tóm tắt con đường xây dựng nhóm giải bài tập của TRIZ Studies:

  • Tháng 12/2020, chúng tôi làm một khóa học online cho người mới bắt đầu với TRIZ. Khóa học này vẫn còn video lưu trên mạng, và nội dung vẫn đủ tốt cho mọi người tiếp cận TRIZ, ai chưa có nền tảng kiến thức về TRIZ thì xem lại video để bổ túc được: https://rosetta.vn/triz/khoa-hoc-online-ve-triz-dip-noel-2020-cua-rosettavn-triz
  • Sau đó, chúng tôi thành lập một nhóm từ những người học khóa học này, để cùng thực hành giải bài tập TRIZ hàng tuần. Nhóm đã tập hợp tài liệu, mua các khóa học về TRIZ trên thế giới để cùng tìm hiểu hệ thống kiến thức và rèn luyện áp dụng các công cụ của TRIZ trong việc giải quyết vấn đề.
  • Nhóm này hoạt động gần như hàng tuần, đến nay được khoảng 2 năm, trong thời gian đó có làm được một số sản phẩm để chia sẻ cho cộng đồng người quan tâm đến TRIZ, như:

– Nội dung seminar: Buổi seminar này gồm hai phần, để giới thiệu mô hình nhóm thực hành TRIZ online và hỗ trợ những người muốn tham gia vào một nhóm thực hành tương tự. Ở phần đầu, chúng tôi giới thiệu mô hình mà nhóm TRIZ Studies đã xây dựng, là một nhóm cùng thảo luận hàng tuần để rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề dựa trên các công cụ của TRIZ. Sau đó là phần “matching”, để kết nối những khán giả muốn tham gia vào một nhóm thực hành TRIZ mà hiện chưa có nhóm nào, chúng tôi cũng chia sẻ một số tài nguyên để các nhóm thực hành TRIZ có thể khai thác trong quá trình rèn luyện của mình.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form:
https://forms.gle/wxvXzgzXDYsKaK3YA

Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Cập nhật:

Back to Top