Chủ đề này gồm một số bài, phục vụ bước 1 (giai đoạn I) tìm hiểu về TRIZ:

  1. Thầy Phan Dũng nói về khoa học sáng tạo – Người đương thời VTV
  2. Ba cách tiếp cận để cải tiến cách suy nghĩ
  3. Genrikh Saulovich Altshuller và TRIZ
  4. TRIZ history
  5. Classical TRIZ – 3 main theories
  6. Classical TRIZ and modern TRIZ
  7. TRIZ in the world
  8. Khóa học online về TRIZ dịp Noel 2020 của ROSETTA.VN/TRIZ

Tài liệu đọc thêm, giới thiệu về “Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới” (môn học do TSKH Phan Dũng xây dựng, là TRIZ mở rộng), để biết “TRIZ là gì?”:

http://cstc.vn/index.php/vi/phuong-phap-luan-sang-tao-va-doi-moi-la-gi.html

Trích:

Ở Liên Xô, G.S. Altshuller, nhà sáng chế, nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng và là tác giả của Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (viết tắt theo tiếng Nga và chuyển sang ký tự Latinh – TRIZ) cộng tác với “Hiệp hội toàn liên bang các nhà sáng chế và hợp lý hóa” (VOIR) thành lập Phòng thí nghiệm các phương pháp sáng chế năm 1968 và Học viện công cộng về sáng tạo sáng chế (Public Institute of Inventive Creativity) năm 1971. Người viết, lúc đó đang học ngành vật lý bán dẫn thực nghiệm tại Liên Xô, có may mắn học thêm được khóa đầu tiên của Học viện sáng tạo nói trên, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy G.S. Altshuller.

Chịu ấn tượng rất sâu sắc do những ích lợi PPLSTVĐM đem lại cho cá nhân mình, bản thân lại mong muốn chia sẻ những gì học được với mọi người, cùng với sự khuyến khích của thầy G.S. Altshuller, năm 1977 người viết đã tổ chức dạy dưới dạng ngoại khóa cho sinh viên các khoa tự nhiên thuộc Đại học tổng hợp TpHCM (nay là Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TpHCM). Những khóa PPLSTVĐM tiếp theo là kết quả của sự cộng tác giữa người viết và Câu lạc bộ thanh niên (nay là Nhà văn hóa thanh niên TpHCM), Ủy ban khoa học và kỹ thuật TpHCM (nay là Sở khoa học và công nghệ TpHCM). Năm 1991, được sự chấp thuận của lãnh đạo Đại học tổng hợp TpHCM, Trung tâm Sáng tạo Khoa học – kỹ thuật (TSK) hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải ra đời và trở thành cơ sở chính thức đầu tiên ở nước ta giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu PPLSTVĐM.

Đến nay đã có vài chục ngàn người với nghề nghiệp khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế, xã hội, từ Hà Nội đến Cà Mau tham dự các khóa học từng phần hoặc đầy đủ chương trình 120 tiết của TSK dành đào tạo những người sử dụng PPLSTVĐM.

Tài liệu về TRIZ: Sách, tư liệu về TRIZ

Back to Top