Nhân kỷ niệm 2 năm thành lập trang web https://rosetta.vn/triz/ (đố các bạn biết bài đầu tiên ở đây chia sẻ tài nguyên gì?), chúng tôi tổ chức một trường học mùa đông online về TRIZ (Winter school about TRIZ) trong hai tuần cuối cùng của năm nay.

Khóa học này kết hợp một số mục tiêu: trao đổi giữa những người Việt Nam quan tâm đến TRIZ, giới thiệu TRIZ như một bộ phương pháp “tư duy hệ thống nhằm giải quyết vấn đề” cho người mới, và hướng dẫn họ khai thác tài nguyên trên trang web https://rosetta.vn/triz/ để tự học, tự nghiên cứu thêm.

Trường đông này được thực hiện với hai phần:

 • Phần 1: các buổi học cho người mới bắt đầu, gồm 7 buổi giảng (mỗi buổi khoảng 30 phút) sẽ phát online trên trang Facebook https://www.facebook.com/TRIZstudies (một trang thông tin của rosetta.vn/triz), dự kiến từ ngày 15 đến 23/12/2020 (không có giờ cố định). Nói theo ngôn ngữ của TRIZ, phần này tạo tác động sơ bộ để chuẩn bị cho việc tổ chức phần 2.
 • Phần 2: chuỗi thảo luận online dạng bàn tròn kết hợp hỏi đáp, dành cho người có quan tâm đến TRIZ và những người đã học xong phần 1. Phần này gồm 6 buổi, mỗi buổi có 30 phút thảo luận tương ứng với một bài giảng đã phát ở phần 1 (trước mỗi buổi sẽ chiếu lại video bài giảng đã phát ở phần 1, để  ai không theo dõi phần 1 thì có thể xem để chuẩn bị cho thảo luận). Dự kiến thời gian các buổi thảo luận là 13:30 – 14:30 (giờ VN) từ 26 đến 31 tháng 12 năm 2020, với công cụ Zoom. Phần 2 này sẽ có giới hạn số người tham dự, những ai có đăng ký và được duyệt thì sẽ được mời tham dự bàn tròn thảo luận.

Phần một (thời gian 15-23/12/2020) gồm các kiến thức cơ sở và mở rộng cho đại chúng, không cần đăng ký, người xem chỉ cần theo dõi trên trang web https://rosetta.vn/triz hoặc Facebook https://www.facebook.com/TRIZstudies trong thời gian đó là đủ.

Dự kiến nội dung của 7 bài giảng trong khóa học “Tư duy hệ thống giải quyết vấn đề với TRIZ” – trường đông 2020 về TRIZ:

 1. Bài 1: Giới thiệu về TRIZ và trường đông của ROSETTAVN/TRIZ
  Bản lưu bài 1, ngày 15/12/2020: https://www.facebook.com/TRIZstudies/videos/176238837538679
 2. Bài 2: Xác định vấn đề, phát biểu bài toán bằng ngôn ngữ hệ thống, phân tích chức năng hệ thống, xác định tài nguyên có trong hệ thống
  Bản lưu bài 2, ngày 16/12/2020: https://www.facebook.com/TRIZstudies/videos/217206703273155
 3. Bài 3: Phân tích mâu thuẫn kỹ thuật, cách dùng 40 thủ thuật suy nghĩ sáng tạo để giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật
  Bản lưu bài 3, ngày 17/12/2020: https://www.facebook.com/TRIZstudies/videos/197925915281197
 4. Bài 4: Phân tích mâu thuẫn vật lý, cách dùng các nguyên tắc phân chia để giải quyết mâu thuẫn vật lý
  Bản lưu bài 4, ngày 18/12/2020: https://www.facebook.com/TRIZstudies/videos/211843413760962
 5. Bài 5: Kết quả lý tưởng cuối cùng, cách dùng khái niệm này để giải quyết vấn đề
  Bản lưu bài 5, ngày 19/12/2020:
  https://www.facebook.com/TRIZstudies/videos/1058422818009808
 6. Bài 6: Tìm phương án thay thế dựa theo chức năng + Bài 7: Các giải pháp chuẩn
  Bản lưu bài 6 & 7, ngày 21/12/2020:
  https://www.facebook.com/TRIZstudies/videos/388102012417769
 7. Bài 8: Tra cứu cơ sở dữ liệu các hiệu ứng khoa học kỹ thuật + Bài 9: Các quy luật về hướng phát triển của hệ thống.
  Bản lưu bài 8 & 9 cùng phần tổng kết, ngày 23/12/2020:
  https://www.facebook.com/TRIZstudies/videos/1379489349048740

Phần hai (thời gian 26-31/12/2020) gồm các buổi thảo luận, hỏi đáp sâu thêm cho các nội dung đã được đề cập ở phần một.

Các video lưu lại thảo luận ở phần hai:

 1. Thảo luận TRIZ buổi 1, ngày 26/12/2020. Chủ đề: giới thiệu và làm quen + bàn về các nguồn tài nguyên hỗ trợ việc tự học TRIZ (Bài 1): https://www.facebook.com/events/326146905495779/?post_id=346178306825972
 2. Thảo luận TRIZ buổi 2, ngày 27/12/2020. Chủ đề: bàn về việc xác định vấn đề, phân tích chức năng (Bài 2), kết quả lý tưởng cuối cùng (Bài 5): https://www.facebook.com/events/326146905495779/?post_id=346966583413811
 3. Thảo luận TRIZ buổi 3, ngày 28/12/2020. Chủ đề: bàn về 40 thủ thuật sáng tạo để giải quyết các mâu thuẫn kỹ thuật (Bài 3): https://www.facebook.com/events/326146905495779/?post_id=347520920025044
 4. Thảo luận TRIZ buổi 4, ngày 29/12/2020. Chủ đề: bàn về các nguyên tắc phân chia để giải quyết các mâu thuẫn vật lý (Bài 4): https://www.facebook.com/events/326146905495779/?post_id=348198963290573
 5. Thảo luận TRIZ buổi 5, ngày 30/12/2020. Chủ đề: bàn về các phương pháp tìm theo chức năng (Bài 6), phân tích chất-trường và các giải pháp chuẩn (Bài 7): https://www.facebook.com/events/326146905495779/?post_id=348963986547404
 6. Thảo luận TRIZ buổi 6, ngày 31/12/2020. Chủ đề: bàn về cơ sở dữ liệu các hiệu ứng khoa học (Bài 8), các quy luật phát triển hệ thống kỹ thuật (Bài 9), kết thúc khóa học và bàn về khả năng hợp tác để rèn luyện TRIZ sau này: https://www.facebook.com/events/326146905495779/?post_id=349600039817132

Cập nhật: thông tin dưới đây chỉ để lưu trữ, không thể gửi phiếu đăng ký nữa vì khóa học đã kết thúc.

Người dự phần hai này được yêu cầu điền vào bản đăng ký để cho biết hiểu biết và quan tâm của họ, rồi chúng tôi sẽ mời những người phù hợp tham dự các buổi thảo luận. Người học theo phần một không bắt buộc tham dự phần hai, nhưng được khuyến khích nên đăng ký tham dự để được giải đáp thắc mắc trực tiếp. Cách đăng ký dự phần hai: điền vào form online từ đây cho đến ngày 23/12/2020, có thể điền ở form tại trang web này hoặc ở địa chỉ sau: https://bit.ly/thaoluantriz2020

 

 

Back to Top