(Nên đọc bài này trước: Genrikh Saulovich Altshuller và TRIZ)

Valeri Suchkov có theo dõi quá trình phát triển của TRIZ và cập nhật tóm tắt lịch sử của ngành khoa học này, bản cập nhật gần nhất năm 2015: http://www.xtriz.com/BriefHistoryOfTRIZ.pdf

Một số ghi chú:

Những lý thuyết được Altshuller vạch hướng trước khi ông mất (1998) được gọi là “TRIZ cổ điển”, còn những lý thuyết được đưa ra sau này thì xếp vào nhóm “TRIZ hiện đại”, trong đó có những cái tên:

ITRIZ, TRIZ+, xTRIZ, CreaTRIZ, OTSM-TRIZ, Root Conflict Analysis (RCA+), Problem Flow Technology, Problem Networking, Hybridization, Alternative Systems Merging, Functional Clues, Anticipatory Failure Determination (AFD), Function-Oriented Search, Inventive Standards for Business Systems, Evolutionary Radar Plot for Mapping Trends of Systems Evolution, Quality Function Deployment – QFD, Design for Six Sigma – DFSS, Main Parameters of Value, Directed Evolution.

a set of TRIZ tools developed under a guidance of Altshuller before his death in 1998 is now titled “Classical TRIZ” to avoid confusion [22].

Các phiên bản rút gọn của TRIZ gồm SIT, ASIT, USIT không được cộng đồng TRIZ đánh giá cao do đơn giản quá và loại bỏ một số khái niệm cốt yếu của TRIZ.

A simplified version of TRIZ, Systematic Inventive Thinking (SIT) [52] and its variations, such as ASIT: Advanced Systematic Inventive Thinking [55] and USIT: Unified Structured Inventive Thinking [37] were introduced (although not very much supported by the majority of the TRIZ community due to oversimplification and elimination of some key TRIZ concepts).

Việc mở rộng lý thuyết TRIZ sang các lĩnh vực ngoài kỹ thuật, giai đoạn 1999-2003 ghi nhận bước tiến ở 3 lĩnh vực là cho Kinh doanh và quản trị, cho trẻ em, và cho sư phạm).

Studies of applications of TRIZ in non-technical areas expanded (most developed today are TRIZ for Business and Management, OTSM-TRIZ for kids and TRIZ for Pedagogy).

Bảng ma trận gợi ý các phương pháp sáng tạo (trong 40 nguyên lý) dựa trên các thông số kỹ thuật, trước đây Altshuller đã loại khỏi bộ công cụ TRIZ, thì được quan tâm trở lại, nâng từ 39 thông số lên 50 (xem bài D. Mann, S. Dewulf, B. Zlotin, A. Zusman. Matrix 2003, Ieper, Creax Press, 2003). Cần tìm hiểu lại việc Altshuller loại bỏ bảng này.

Although previously abandoned from classical TRIZ by G. Altshuller, new versions of the Matrix for Solving Technical Contradictions emerge (best known is Matrix 2003)

Xem thêm bài https://rosetta.vn/triz/classical-triz-3-main-theories/ tóm tắt từ tài liệu Fundamentals of Classical TRIZ của Nikolai Khomenko.

Các tài liệu chờ tìm hiểu thêm:

Click to access 2016-05-12%20(ORLOFF)%2060th%20anniversary%20of%20the%201st%20TRIZ-article.pdf

 

1 thought on “TRIZ history

Comments are closed.

Back to Top