Về logo con người học sáng tạo của TSK-CSTC

Hồ sơ cán bộ của Đại học Quốc Gia TPHCM cho biết: PGS. TSKH. Phan Dũng sinh ngày 21.08.1950. Quê quán: Thừa Thiên - Huế. Chỗ ở hiện nay: TPHCM. Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của thầy Phan Dũng, xin chúc mừng sinh nhật và chúc thầy nhiều sức khỏe! Thầy Phan Dũng có đóng góp mang tính quyết định vào việc truyền bá TRIZ và...

An analysis of 40 years teaching enlarged TRIZ in Vietnam

Đầu năm 2019, chúng tôi có phân tích dữ liệu trong quyển sách "Đổi mới giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc nhờ sáng tạo (một số kết quả đạt được trong hơn 40 năm qua)" của thầy Phan Dũng (bản PDF của sách được tặng cho mọi người ở trang web của cstc.vn). Xem bài: Một số kết quả của các khóa dạy...

TRIZ in the world

(Đọc thêm bài: TRIZ history) Lịch sử phát triển TRIZ ra phương Tây từ năm 1991 đến 2016 và tình hình của ngành này được Valeri Souchkov tóm tắt trong bài: http://www.xtriz.com/publications/ValeriSouchkov-TRIZ-in-the-World.htm Ở đây tôi ghi chú lại một số thông tin và bài học từ bài viết của Souchkov. Quá trình phổ biến TRIZ ra khỏi Liên Xô: + Khi Liên Xô tan rã và tình hình kinh...

Classical TRIZ – 3 main theories

Nikolai Khomenko có một bài tóm tắt viết năm 2008 về diễn tiến của hệ lý thuyết TRIZ cổ điển (classical TRIZ), chủ yếu do Genrikh Altshuller phát động: Fundamentals of Classical TRIZ. Theo đó, có thể hình dung lịch sử của lý thuyết TRIZ cổ điển là đi theo định hướng suy nghĩ của Genrikh Altshuller: + Đầu tiên ông ấy quan tâm đến cách làm thế...

TRIZ history

(Nên đọc bài này trước: Genrikh Saulovich Altshuller và TRIZ) Valeri Suchkov có theo dõi quá trình phát triển của TRIZ và cập nhật tóm tắt lịch sử của ngành khoa học này, bản cập nhật gần nhất năm 2015: http://www.xtriz.com/BriefHistoryOfTRIZ.pdf Một số ghi chú: Những lý thuyết được Altshuller vạch hướng trước khi ông mất (1998) được gọi là "TRIZ cổ điển", còn những lý thuyết được đưa...

Genrikh Saulovich Altshuller và TRIZ

Altshuller là cha đẻ của TRIZ, ông phải là một người cực kỳ đặc biệt để tạo ra một ngành khoa học mới và có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến nhân loại. Bài này tạm tập hợp những tài liệu để tìm hiểu về G.S. Altshuller. Bài tiếng Việt của thầy Phan Dũng, viết về người thầy của mình, nhiều thông tin: http://cstc.vn/index.php/vi/ve-thay-genrikh-saulovich-altshuller.html Bản tiếng Anh...

Lý thuyết tư duy sáng tạo hệ thống và nhu cầu thời đại

Giai đoạn năm 1986 khi chuẩn bị đổi mới, hệ thống chính trị phát động "đổi mới tư duy". Lúc ấy các thầy Phan Dũng và Dương Xuân Bảo viết bài góp ý cho đại hội Đảng có trình bày tư duy sáng tạo là công cụ chìa khóa để hỗ trợ đổi mới. Nhưng thật ra phương châm "đổi mới tư duy" vào năm 1986 của người...

Back to Top