Đầu năm 2019, chúng tôi có phân tích dữ liệu trong quyển sách “Đổi mới giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc nhờ sáng tạo (một số kết quả đạt được trong hơn 40 năm qua)” của thầy Phan Dũng (bản PDF của sách được tặng cho mọi người ở trang web của cstc.vn). Xem bài: Một số kết quả của các khóa dạy TRIZ mở rộng ở trung tâm TSK-CSTC.

Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy một số chỉ dấu về hiệu quả của việc dạy “TRIZ mở rộng” tại trung tâm TSK-CSTC, bao gồm hai cách mở rộng: mở rộng về phương pháp bằng cách kết hợp các phương pháp sáng tạo khác vào trong khung chương trình dạy TRIZ, và mở rộng đối tượng tham gia để người ở nhiều ngành nghề đều học (không giới hạn trong phạm vi kỹ thuật như TRIZ truyền thống).

Dự kiến chúng tôi sẽ trình bày kết quả này tại hội nghị TRIZfest-2019 vào tháng 9 năm nay ở Heilbronn, nước Đức.

Bài báo viết bằng tiếng Anh, chúng tôi cung cấp ở đây để mọi người tham khảo: TRIZfest-2019-Paper-Doan_20190630

Back to Top