Chúng tôi thiết kế các template để hỗ trợ làm bài tập giải quyết vấn đề với các công cụ của TRIZ. “Template” là khung sườn của file văn bản để ghi chép lại các bước giải quyết một vấn đề bằng các công cụ của TRIZ, được làm bằng dịch vụ Dropbox Paper, giống như một file Word template đặt trên mạng, mọi người có thể tạo văn bản mới trong Dropbox Paper từ template.

Bộ template được chia sẻ ở đây đi theo hướng giải quyết vấn đề qua các mâu thuẫn (dùng 40 thủ thuật để giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật, hoặc dùng 4 nguyên tắc phân chia để giải quyết mâu thuẫn vật lý).

Đây là file template bằng tiếng Anh:

https://paper.dropbox.com/doc/Template-TRIZ-exercise-Solution-based-on-Contradictions–A5Vu_Wi0z8MXKh_D3UW8P3g_AQ-ORNP4rcn4KLN4xMLk3qLQ

Đây là file template bằng tiếng Việt:

https://paper.dropbox.com/doc/Template-bai-tap-TRIZ-Giai-quyet-van-de-dua-tren-cac-mau-thuan–A5XYiEtmf0cigi2p79fzG2vKAQ-2MJsAlTK0HKVBOzrPgzhi

Cách dùng: tiện nhất là các bạn dùng Dropbox Paper, để clone template nhằm tạo văn bản mới cho mình, nên dùng một file văn bản cho mỗi bài tập TRIZ. Trong template có nhiều bảng để sẵn, tùy người dùng sử dụng phương pháp nào mà điền thông tin vào các bảng, không cần phải điền hết vào các ô.

Có bản template rút gọn chỉ nhằm hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật bằng 40 thủ thuật sáng tạo, đơn giản và cần điền ít thông tin hơn:

https://paper.dropbox.com/doc/Template-bai-tap-TRIZ-Ban-rut-gon-de-giai-quyet-mau-thuan-ky-thuat–BBZxvyVleiGTBC5lsE9UsCnNAQ-IWKzYwcTgDhB4QWTAw1wZ

Template rút gọn tập trung vào giải quyết mâu thuẫn vật lý bằng 4 nguyên tắc phân chia phổ biến:

https://paper.dropbox.com/doc/Template-bai-tap-TRIZ-Ban-rut-gon-de-giai-quyet-mau-thuan-vat-ly–BBerqNPprzmdwYXr3NoXOOuhAQ-JLaK6DMhgN0X3cWcwR3Ap


Dropbox Paper là công cụ soạn thảo văn bản online, miễn phí, của Dropbox.com. Ai không dùng Dropbox Paper có thể tải các file Word ở đây:

Bai_tap_TRIZ_(Giai_quyet_van_de_dua_tren_cac_mau_thuan)

TRIZ_exercise_(Solution_based_on_Contradictions)

 

Back to Top