Trong đợt bùng phát đại dịch COVID, trang web InnoCentive có đưa ra một vấn đề khác với bình thường: họ muốn tìm ý tưởng để đặt ra câu hỏi cần nghiên cứu nhằm giúp ích cho việc giải quyết dịch COVID. Tức là người tham gia cần nêu ra vấn đề nào nên được giải quyết, chứ không phải đưa ra lời giải cho vấn đề có sẵn. Đó có thể là câu hỏi theo các dạng: nhân loại cần biết thêm về cơ chế XYZ để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, nhân loại cần sáng chế ra sản phẩm ABC để xã hội vận hành ít bị ảnh hưởng bởi virus Corona… 

Trích:

This Challenge is asking InnoCentive Solvers to formulate well-defined problems or hypotheses aimed at advancing our knowledge about Coronavirus. This is a somewhat unusual Ideation Challenge in the sense that the Solvers are not expected to provide a solution to any problem. Rather, they have to define problems or areas requiring further exploration and research. Ideal problems are those whose eventual solution will greatly expand our knowledge of Coronavirus. Once formulated, the proposed problems will form the basis of new research projects offered to CDC/WHO/NIH for their consideration. 

Nguồn: https://www.innocentive.com/ar/challenge/9934287

Back to Top