Các khóa học mở trực tuyến (MOOCs) ở Coursera thường thu tiền nếu người học muốn được cấp chứng chỉ. Trong đợt nhiều người ở nhà tránh dịch COVID-19, họ cấp chứng chỉ miễn phí cho một số khóa học, các bạn cần đăng ký trước 31/5/2020 để được nhận “khuyến mãi học” này.

Các khóa học về phát triển tư duy sáng tạo trong nhóm miễn phí này gồm:

Creative Problem Solving from University of Minnesota

Creative Thinking: Techniques and Tools for Success from Imperial College London

Để thay đổi cách suy nghĩ:

Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential from McMaster University

Think Again I: How to Understand Arguments from Duke University

Source: https://www.coursera.org/promo/career-development-free

Danh sách đầy đủ các khóa học khác trong đợt miễn phí này của Coursera: https://rosetta.vn/short/2020/04/09/coursera-cho-mien-phi-cac-khoa-hoc-co-cap-chung-chi-trong-dot-dich-covid-19/

Back to Top