Ở hội nghị TRIZfest 2019, một công ty trụ sở ở Ba Lan tên là Novismo giới thiệu quyển sách “State of at TRIZ, Theory of Inventive Problem Solving”, đặt mục tiêu lấy đó làm tài liệu đầy đủ để truyền tải kiến thức TRIZ cấp độ 1 theo khung kiến thức của tổ chức MATRIZ.

Hình dưới đây tóm tắt các thành phần trong khung kiến thức được MATRIZ thống nhất (được trải ra trong cấp độ 1-3):Trong album hình sau có mục lục của quyển sách cấp độ 1 này:https://photos.app.goo.gl/xMxYu81vpLZeosek9

Back to Top