Seminar phát triển TRIZ tháng 7/2024

Seminar phát triển TRIZ tháng 7/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 21/7/2024. Nội dung seminar này triển khai tiếp chủ đề về phương pháp phân tích nguyên nhân gốc rễ, chú trọng vào giới thiệu công cụ hữu ích để vẽ bản phân tích nguyên nhân gốc rễ cho vấn đề. Seminar này là phần tiếp theo của Seminar phát triển TRIZ tháng...

Seminar phát triển TRIZ tháng 1/2024

Seminar phát triển TRIZ tháng 1/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 21/1/2024. Nội dung của seminar này tập trung vào phương pháp Cause-effect chain analysis (CECA) để phân tích các vấn đề nhỏ của bài toán. Phương pháp này thường được sử dụng trong quá trình xác định vấn đề (xin xem lại nội dung Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2023 về quy...

Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2023

Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-19:00 ngày chủ nhật 25/6/2023. Nối tiếp seminar lần trước về chương trình ARIZ rút gọn, chủ đề ở seminar này là trình bày một quy trình từng bước để giải quyết một vấn đề kỹ thuật với một số công cụ của TRIZ. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện: https://www.facebook.com/events/642731511072356...

Sách TRIZ level 1 của công ty Novismo

Ở hội nghị TRIZfest 2019, một công ty trụ sở ở Ba Lan tên là Novismo giới thiệu quyển sách "State of at TRIZ, Theory of Inventive Problem Solving", đặt mục tiêu lấy đó làm tài liệu đầy đủ để truyền tải kiến thức TRIZ cấp độ 1 theo khung kiến thức của tổ chức MATRIZ. Hình dưới đây tóm tắt các thành phần trong khung kiến thức...

Bản đồ các bước áp dụng TRIZ

Dưới đây là bản đồ các bước áp dụng TRIZ cho một vấn đề thiết kế kỹ thuật, do ông Isak Bukhman vẽ. Ông này là một chuyên gia TRIZ người Latvia, từng tham gia Invention Machine Corp. (phổ biến TRIZ từ Belarus, làm phần mềm Tech Optimizer nổi tiếng), sau đó sang Mỹ và có kinh nghiệm làm việc với Sig Sigma (lĩnh vực mà TRIZ được...

Function – Chức năng

Function (chức năng) là khái niệm cơ bản của TRIZ hiện đại, rất nhiều chuyên gia TRIZ hiện nay phân tích một hệ thống thông qua khái niệm chức năng: chức năng của một hệ thống là mục đích sử dụng của hệ thống đó, các mâu thuẫn xuất hiện khi chức năng của hệ thống không còn được đảm bảo. Việc phân tích chức năng của các...

Sáu giai đoạn giải quyết vấn đề

Đây là kiến thức cơ bản về việc giải quyết vấn đề một cách tổng quát. Kiến thức này nằm ngay từ đầu trong bộ sách giáo khoa của Phan Dũng, cho thấy tính quan trọng, cơ bản của nó. Lưu ý: hai bước đầu thường bị làm sơ sài (theo thói quen, do người ta thường gặp những vấn đề lặp đi lặp lại). Một lưu ý...

Dialectics – Triết học biện chứng

http://triz.rosetta.vn/summary/?path=notes&map=Dialectics.mm Tài liệu: xem chương 9. Tư duy biện chứng, trong tập 3 của bộ sách "Sáng tạo và đổi mới" của Phan Dũng.

Back to Top