Contradiction – Mâu thuẫn

Các khái niệm về mâu thuẫn là nền tảng cơ bản của TRIZ, được nhấn mạnh từ TRIZ cổ điển. Việc phân tích và tìm cách giải quyết mâu thuẫn là bước đi tất yếu, khi dùng triết học biện chứng mà Altshuller chọn cho TRIZ. Các mâu thuẫn gồm có 3 loại (thể hiện cấp độ hiểu biết về bản chất): Mâu thuẫn hành chính Mâu thuẫn...

Function – Chức năng

Function (chức năng) là khái niệm cơ bản của TRIZ hiện đại, rất nhiều chuyên gia TRIZ hiện nay phân tích một hệ thống thông qua khái niệm chức năng: chức năng của một hệ thống là mục đích sử dụng của hệ thống đó, các mâu thuẫn xuất hiện khi chức năng của hệ thống không còn được đảm bảo. Việc phân tích chức năng của các...

Khóa học mở online Creative Problem Solving ở Coursera

Khóa học online Creative Problem Solving của giáo sư Brad Hokanson và Jody Nyboer (Đại học Minnesota, Mỹ) được mở ngày hôm nay 23/1/2019, cho học miễn phí trên Coursera. Khóa học này từng diễn ra ở Coursera vào tháng 5-6/2018, chắc có nhiều người Việt tích cực học và đóng góp, nên trong đợt mở lại này đã có phụ đề tiếng Việt cho video bài giảng. English...

Classical TRIZ and modern TRIZ

A short text from Leonid Chechurin's lecture on Function modeling (https://triz.thinkific.com/courses/ssc), giving classification as below. Classical TRIZ: Ideal final result (IFR) Contradiction analyses Trends of technical system evolution (TESE) Su-Field analysis (Su==Substance==tangible object, Field==intangible object like electromagnetic field, gravity force field) they are strategic, spiritual, they help to see the target to improve the system, but they do not show how, which particular actions to achieve such target....

Dạy TRIZ trong trường học | Dự án TETRIS

TETRIS (TEaching TRIz at School) là một dự án nhằm tạo tư liệu để dạy các khái niệm cơ bản về TRIZ trong nhà trường (đại học) và để đào tạo nhân viên các công ty. Dự án này nhận tài trợ của châu Âu (European Commission), diễn ra trong hai năm 2008-2009, kết quả là họ làm được một quyển sách gọi là "cẩm nang dạy TRIZ"...

Leonid Chechurin mở khóa học online về sáng tạo và TRIZ cơ bản

Khóa học online 2 tuần miễn phí về TRIZ của Leonid Chechurin, bắt đầu ngày thứ hai 14/1/2019: https://triz.thinkific.com/courses/ssc (cập nhật 6/5/2019: đường dẫn khóa học này được đổi thành https://triz.thinkific.com/courses/sac) CS30A7381SS Systematic Creativity and TRIZ basics Online Online 14.01.2019-28.01.2019 | taught by Systems Engineering Lab LUT Enroll for free  Course description Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) toolkit for invention and systematic creativity. How to invent...

Back to Top