Seminar phát triển TRIZ tháng 4/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 21/4/2024. Trong seminar này, diễn giả Doãn Minh Đăng sẽ trình bày về các nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong TRIZ. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/1108168920241064

– Thời gian: 17h -18h30, ngày chủ nhật 21/4/2024

– Tiêu đề:

Các nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong TRIZ

– Người trình bày: Doãn Minh Đăng – nhóm TRIZ Studies

– Nội dung seminar: Các nguyên tắc tư duy sáng tạo đóng vai trò cơ bản giúp gợi ý hướng phát ý tưởng trong quá trình tư duy với các công cụ của TRIZ. Seminar này sẽ đề cập tổng hợp về các nguyên tắc sáng tạo, những phiên bản khác nhau trong quá trình khám phá ra chúng, các gợi ý về cách nhớ và sử dụng những nguyên tắc sáng tạo này.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/2Hd3N5VxY3DRUzvd9

Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top