Seminar phát triển TRIZ tháng 5/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 19/5/2024. Trong seminar này, diễn giả Lưu Thị Nhạn sẽ trình bày tóm tắt để người tham gia cùng thảo luận về một bài báo mô tả việc áp dụng TRIZ trong thiết kế robot. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/1468632540414337

– Thời gian: 17h -18h30, ngày chủ nhật 19/5/2024

– Tiêu đề: Thảo luận bài báo “Application of TRIZ Innovation Method to In-Pipe Robot Design”

– Người trình bày: TS. Lưu Thị Nhạn – Đại học Công nghiệp Hà Nội

– Nội dung seminar: Diễn giả sẽ trình bày tóm tắt một bài báo của các tác giả Trung Quốc về việc ứng dụng TRIZ trong thiết kế robot, bài báo này được đăng ở tạp chí Machines, truy cập mở: https://www.mdpi.com/2075-1702/11/9/912. Họ đã dùng TRIZ để giải quyết các mâu thuẫn vật lý và mâu thuẫn kỹ thuật trong quá trình thiết kế robot, kết quả cũng được cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ (https://patents.google.com/patent/US10981203B2/en). Người tham gia được khuyến khích đọc trước nội dung bài báo và patent để có thể tham gia tích cực vào thảo luận trong seminar.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/EFDybMKd7NxZzGYU7

Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top