Seminar phát triển TRIZ tháng 4/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-19:00 ngày chủ nhật 23/4/2023. Nối tiếp seminar lần trước về chương trình ARIZ rút gọn, chủ đề ở seminar này là trình bày một quy trình từng bước để giải quyết một vấn đề kỹ thuật với một số công cụ của TRIZ. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/240602921693359

– Thời gian: 17h -19h, ngày chủ nhật 23/4/2023

– Tiêu đề:

Quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định bằng phương pháp TRIZ

– Người trình bày: Ngô Thanh Liêm – nhóm TRIZ Studies

– Nội dung seminar: Với nhiều công cụ khác nhau đã được phát triển trong lý thuyết của TRIZ, có những cách phối hợp các công cụ đó với nhau để đi hết quy trình từ xác định vấn đề đến lựa chọn giải pháp sáng tạo và hữu ích. Seminar này giới thiệu một quy trình giải quyết vấn đề dựa trên sự kết hợp của chương trình rút gọn của thầy Phan Dũng và một số công cụ của Gen TRIZ. Việc áp dụng quy trình này được minh họa bằng một ví dụ trong lĩnh vực kỹ thuật.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/dE7zgnJELeL6FaZw5

Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

 

Back to Top