Seminar phát triển TRIZ tháng 7/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-19:00 ngày chủ nhật 16/7/2023. Trong seminar này, diễn giả Nguyễn Minh Tân (Mr Triz) sẽ trình bày kinh nghiệm về việc phổ biến và tích hợp TRIZ vào hoạt động nghiên cứu và phát triển ở doanh nghiệp. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/227427773522115

– Thời gian: 17h -19h, ngày chủ nhật 16/7/2023

– Tiêu đề:

Tích hợp TRIZ trong hoạt động R&D tại tập đoàn FECON

– Người trình bày: Nguyễn Minh Tân (Mr Triz) – Đại học Công nghiệp Hà Nội

– Giới thiệu diễn giả: thầy Nguyễn Minh Tân (Mr Triz) hiện đang công tác tại ĐH Công nghiệp Hà Nội. Thầy Tân đã có 14 năm giảng dạy và tư vấn TRIZ, tổ chức được 104 khóa cho khoảng 5.000 người, trong đó một nửa là các doanh nghiệp. Đã tư vấn TRIZ cho các tập đoàn lớn như Samsung, Foster, Khang Minh, Fecon,… áp dụng TRIZ trong đổi mới các công đoạn sản xuất. Có những cải tiến mang lại lợi ích hơn 1 triệu USD/1 tháng. Với sự góp sức của thầy Tân, hiện tại ĐH Công nghiệp Hà Nội là trường đầu tiên và duy nhất ở miền Bắc đưa môn học này vào chương trình đào tạo chính khóa cho sinh viên.

– Nội dung seminar: buổi seminar này là bài thứ tư trong chuỗi các bài trình bày về kinh nghiệm của thầy Nguyễn Minh Tân trong việc giảng dạy và tư vấn TRIZ (bài đầu tiên trình bày tổng quan: Seminar phát triển TRIZ tháng 9/2022). Ở bài thứ tư này, thầy Tân trình bày về:

  • Hoạt động R&D của FECON
  • Đào tạo TRIZ tại FECON
  • Tích hợp TRIZ vào hoạt động R&D

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/KTwRisxiJCwtgHuZ7
Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top