Seminar phát triển TRIZ tháng 8/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-19:00 ngày chủ nhật 20/8/2023. Anh Doãn Minh Đăng sẽ trình bày về một số cách thức sử dụng sự trợ giúp của công cụ trí tuệ nhân tạo (như ChatGPT) trong quá trình giải quyết vấn đề với TRIZ. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/241828752136203

– Thời gian: 17h -19h, ngày chủ nhật 20/8/2023

– Tiêu đề:

Sử dụng gợi ý của ChatGPT trong quá trình giải quyết vấn đề với TRIZ

– Người trình bày: Doãn Minh Đăng – nhóm TRIZ Studies

– Nội dung seminar: Với sự ra đời của ChatGPT và các công cụ AI tương tự, cộng đồng TRIZ thế giới đã có những tìm tòi để tận dụng sự trợ giúp của cỗ máy AI này trong việc giải quyết vấn đề. Bài nói chuyện này trình bày tóm tắt một số cách áp dụng công cụ kiểu ChatGPT trong việc giải quyết vấn đề với TRIZ.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/2E6Y4WtXp8W5WHVWA
Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top