Seminar phát triển TRIZ tháng 9/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-19:00 ngày chủ nhật 17/9/2023, với chủ đề giải quyết vấn đề trong giáo dục phổ thông dựa trên công cụ tư duy mạnh OTSM – TRIZ. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/697065772329729

– Thời gian: 17h -19h, ngày chủ nhật 17/9/2023

– Tiêu đề:

Từ SIÊU CÔNG CỤ OTSM – TRIZ để xây dựng các lời giải tiêu chuẩn trong các môn học tới giải pháp giải quyết mâu thuẫn chính yếu của GD phổ thông hiện nay

– Người trình bày: Nguyễn Hồng Lĩnh – Giám đốc Trung tâm TRIZ – Sư phạm Việt Nam

– Nội dung seminar: Seminar này trình bày về các công cụ OTSM – TRIZ đóng vai trò như những công cụ nền tảng để tạo ra các lời giải tiêu chuẩn cho các vấn đề tiêu chuẩn – vốn là nội dung giáo dục chính của các môn học trong nhà trường, vì vậy gọi là các SIÊU CÔNG CỤ. Nội dung tiếp theo là mâu thuẫn chính yếu của giáo dục phổ thông hiện nay và giải pháp khả thi được tìm thấy từ cách tiếp cận của OTSM – TRIZ trong giáo dục.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/H68uiHRHr6TNwiX89

Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top