Seminar phát triển TRIZ tháng 10 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 15/10/2023, với nội dung cập nhật thông tin nghiên cứu khoa học của cộng đồng TRIZ quốc tế. Xin mời các bạn đăng ký tham dự ở địa chỉ:

https://www.facebook.com/events/1336132223963405

– Thời gian: 17h -18h30, chủ nhật ngày 15/10/2023

– Tiêu đề:

Cập nhật thông tin nghiên cứu khoa học về TRIZ trên thế giới 2023

– Người trình bày: Ngô Thanh Liêm – nhóm TRIZ Studies

– Nội dung seminar: Trong năm 2023, cộng đồng TRIZ trên thế giới có sự quan tâm đặc biệt đến kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) để kết hợp với các phương pháp TRIZ, những kết quả mới được trình bày bằng các bài báo cáo ở những hội nghị thường niên về TRIZ. Seminar này nhằm tóm tắt một số tiến bộ trong việc nghiên cứu TRIZ trên thế giới được công bố năm 2023.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/G4MrxengvH5SN56x5

Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top