Sau một thời gian chuẩn bị, buổi seminar online phát triển TRIZ đầu tiên ở thời kỳ “hậu Phan Dũng” sẽ được tổ chức vào lúc 16:00-18:00 ngày thứ bảy 16/7/2022. Xin mời các bạn đăng ký tham dự ở địa chỉ: https://www.facebook.com/events/617120932798409

Trong buổi seminar này, chúng ta sẽ hân hạnh được xem bài trình bày và giao lưu với diễn giả Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ & Giáo dục; Giám đốc Trung tâm TRIZ – Sư phạm Việt Nam. Bài nói chuyện của anh tập trung vào chủ đề sử dụng lý thuyết tổng quát về tư duy mạnh (OTSM – TRIZ) cho việc giáo dục trẻ em ở độ tuổi mầm non và tiểu học, đã được Trung tâm TRIZ – Sư phạm Việt Nam tổ chức thực hành thử nghiệm ở Hà Nội.

Thông tin về TRIZ – Sư phạm Việt Nam: https://www.trizsupham.edu.vn/

Dưới đây là nội dung dự kiến trình bày:

Tiêu đề:

TRIỂN KHAI VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CỦA TRIZ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC (TRIZ – SƯ PHẠM) Ở CẤP MẦM NON VÀ TIỂU HỌC TẠI VIỆT NAM

Tóm  tắt:

Bài trình bày sẽ trình bày tóm lược về: (1) thành tựu của lĩnh vực ứng dụng OTSM – TRIZ vào trong lĩnh vực sư phạm mầm non và tiểu học (TRIZ – Sư phạm mầm  non và tiểu học) của các nhà nghiên cứu trên thế giới; (2) Nội dung triển khai và phát triển TRIZ – Sư phạm mầm non và tiểu học tại Việt Nam của tổ chức TRIZ – SƯ PHẠM VIỆT NAM.

Nội dung chính:

Phần 1. Tổng quan về sự đóng góp của ứng dụng OTSM – TRIZ trong lĩnh vực giáo dục mầm non và tiểu học theo 3 khía cạnh: mục tiêu, nội dung, phương pháp.

Phần 2. 03 hướng dạy học TRIZ trong giáo dục mầm non và phổ thông và một số mâu thuẫn cần giải quyết trong giáo dục.

Phần 3. Nội dung, phương hướng và một số kết quả triển khai và phát triển TRIZ – Sư phạm trong giáo dục mầm non và tiểu học của TRIZ – SƯ PHẠM VIỆT NAM.

Xin mời các bạn quan tâm cùng tham gia. Nếu bạn bấm nút tham dự event trên Facebook, thì bạn có thể vào dự trực tiếp ở phòng họp Zoom trong thời gian diễn ra seminar. Nếu không bạn vẫn có thể xem livestream trên trang event, hoặc sau này xem lại bản lưu video buổi seminar.

Xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người, cảm ơn diễn giả Nguyễn Hồng Lĩnh đã dành thời gian chuẩn bị và chia sẻ ở buổi seminar này!

Cập nhật:

Bản video quay lại buổi seminar online này được lưu ở đây, để mọi người xem lại: https://www.youtube.com/watch?v=5S6ZhmDkwUQ

Back to Top