Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network: https://rosetta.vn/all/

Hello world!
Please explore information at our sub-websites: https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ - Theory of Inventive Problem...read more ❯
Hello world!
Welcome to ROSETTA.VN - for continuing and long-lasting improvements. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!read more ❯
Hello world!
Welcome to ROSETTA.VN - for continuing and long-lasting improvements. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!read more ❯
Hello world!
Welcome to ROSETTA.VN - for continuing and long-lasting improvements. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!read more ❯
Hello world!
Welcome to ROSETTA.VN - for continuing and long-lasting improvements. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!read more ❯
US election 2016
2016.11.09 Ông Trump thắng vì tâm trạng muốn thay đổi (bằng mọi giá) của cử tri Mỹ vẫn mạnh hơn tâm lý lo ngại ông ấy không đủ tư cách và năng lực lãnh đạo. Nó phản ánh khủng hoảng lòng tin của người Mỹ. http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_TaiSaoTrumpThang.htm Vấn đề chính đối với nước Mỹ và thế...read more ❯
Shell In A Box - A Web-Based SSH Terminal to Access Remote Linux Servers
Tuần này tôi nhân đôi số thiết bị có bộ xử lý kiểu máy tính sau quyết định trong một đêm. Giờ tôi cần nghĩ cách cung cấp các dịch vụ truy cập vào phần mềm chuyên dụng cho tính toán trong Linux, để phục vụ mục đích giáo dục. Máy chủ mini sẽ cho người dùng truy cập các ứng...read more ❯
Cantor - Người chế ngự vô cực
Xin xem bài viết trong file PDF sau: https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/Cantor_Nguoi_che_ngu_vo_cuc.pdf read more ❯
mini-itx.com - projects - mini-itx cluster
http://www.mini-itx.com/projects/cluster/ (since 2004) Maintenance Plan on having about ten percent of the cluster failed or failing at any given time. If you need a machine with 10 nodes operational, you had best plan on having 12 nodes, and some spare parts. The larger the cluster is, the more failed hardware you can expect. Really large clusters have hardware failures on a more or less...read more ❯
Hello world!