Google Translator Toolkit đóng cửa sau ngày 4/12/2019

Sau ngày 4/12/2019, trang web Google Translator Toolkit (GTT) sẽ ngừng hoạt động. Bây giờ là cuối ngày 4/12 theo giờ Mỹ, không biết có bao nhiêu người khác giống như tôi, đang luyến tiếc vào những giờ phút cuối cùng của công cụ CAT này của Google. Đây là công cụ CAT hữu ích…

Chuyển dữ liệu dịch cũ thành bộ nhớ dịch

Đối với người / nhóm / công ty dịch thuật đã từng dịch nhiều mà có các tài liệu được dịch không dùng phần mềm CAT, mà về sau chuyển sang dùng CAT, thì cần chuyển các kết quả dịch cũ thành dữ liệu bộ nhớ dịch – translation memory (TM), nhằm tận dụng được…

Cập nhật phần mềm OmegaT để dịch nhóm

Một năm trước chúng tôi xây dựng mô hình dùng OmegaT để làm việc nhóm, lúc đó phần mềm OmegaT có phiên bản mới nhất là 4.1.4. Chức năng làm việc nhóm (team project) có một trục trặc là mỗi khi máy tính bị mất kết nối internet mà người dùng kết thúc phiên làm…

Phần mềm web so sánh song ngữ

Khi có hai văn bản là bản dịch của nhau, ta có thể so sánh chúng và tách ra thành từng cặp câu tương đương. Công việc so sánh văn bản này được gọi là “align” trong tiếng Anh. Có những phần mềm hỗ trợ so sánh tự động, nhờ vậy tiết kiệm công sức…

Hướng dẫn tham gia dịch nhóm với phần mềm OmegaT

Phần mềm OmegaT có chức năng hỗ trợ dịch theo nhóm (team translation), giúp chia sẻ tài nguyên trong dự án dịch và các thành viên nhóm dịch cùng làm việc trên một tài liệu dù ở xa nhau. Ý tưởng của chức năng dịch nhóm trong OmegaT là đặt dự án dịch lên một…

Hướng dẫn dùng thuật ngữ như thành phần con (submodule) của dự án dịch nhóm với OmegaT

Với dự án dịch nhóm sử dụng phần mềm OmegaT mà dữ liệu dịch được lưu ở một máy chủ git, việc tích hợp thêm danh mục thuật ngữ có trong một git repository khác là rất tiện lợi. Bài này hướng dẫn cho người tổ chức dự án dịch nhóm với OmegaT cách dùng…