Từ điển online

Nguồn cung cấp: Trần Minh Khôi, Phạm Nam Hương (chia sẻ trong nhóm dịch của Tủ sách Nhất nghệ tinh). Doãn Minh Đăng có bổ sung.

NGÔN NGỮ   –   TỰ ĐIỂN   –   DỊCH THUẬT

Tự Điển   ĐỨC – VIỆT

Tự Điển   ANH – VIỆT

(Đa Ngôn Ngữ)

Tự Điển HÁN-NÔM

DỊCH THUẬT

NGÔN NGỮ

TĐ Nhất Nghệ Tinh Rừng VN TĐ Việt-Hán-Nôm (Huế) Google Translate (Google) Viện Hán Nôm
TĐ Bách Việt Viet Dictionary TĐ Tiếng Nôm Bing Translator (Microsoft) Viện Việt Học
TĐ Dict.com TD: So 1 TĐ Hán Nôm Vdict Translation Viện Triết Học
TĐ Vi.Glosbe TĐ Cloud Từ Nguyên Hán-Nôm   Ngôn Ngữ.net
TĐ longdict TĐ TraTu-Soha Đại từ điển Hán Việt    
TĐ Exudict TĐ Laconec TĐ Hán Việt Trích Dẫn    
TĐ TLNet TĐ VDict TĐ abc – Hán Tự   Cùng học Tiếng Việt
TĐ Uni Leibzig TĐ VNDic      
Viet Dictionary TĐ abc      
TĐ TraTu-CoViet

Tự Điển VIỆT – VIỆT

Các Loại Tự Điển Khác

Nguồn Tự Điển Offline

  TĐ Bách Khoa Toàn Thư Cao Dai Tu Dien Lingoes
    Việt Nam Từ Điển Từ Điển Phật Học GoldenDict
  TĐ LEO (Anh↔Đức) Từ Điển Tiếng Lóng TĐ PH Thư Viện Hoa Sen StarDict
  TĐ Linguee (Anh↔Đức) TĐ mở Wiktionary (VN) Tự Điển Thần Học (Anh-Việt) MultiDictionary
  TĐ Duden      
    TĐ mở Wiktionary DE  
   BabelNet live

(tra cứu dựa trên nguồn dữ liệu mở được cập nhật hàng ngày trên internet, rất nhiều ngôn ngữ, cả tiếng Việt)

  TĐ Chia Động Từ Đức  
      Visuelle Synonyme Đức  
      Abkürzungen  
      Thư mục thuật ngữ của châu Âu IATE

(có cho download thuật ngữ nhiều ngành, đủ thứ tiếng ở châu Âu)

 
      TĐ Reverso

(đa ngôn ngữ, của Collins)