Google Translator Toolkit đóng cửa sau ngày 4/12/2019

Sau ngày 4/12/2019, trang web Google Translator Toolkit (GTT) sẽ ngừng hoạt động. Bây giờ là cuối ngày 4/12 theo giờ Mỹ, không biết có bao nhiêu người khác giống như tôi, đang luyến tiếc vào những giờ phút cuối cùng của công cụ CAT này của Google. Đây là công cụ CAT hữu ích…

Đánh giá chất lượng bản dịch

Dự án QT21 của EU xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch thuật, gọi là bộ thước đo chất lượng đa chiều (MQM – Multidimensional Quality Metrics), tóm tắt dưới đây:   The 19 issues are defined in the MQM core as follows: Accuracy (accuracy) Addition (addition) Mistranslation (mistranslation) Omission (omission) Untranslated (untranslated) Design (design) Fluency (fluency) Grammar (grammar) Grammatical…

18 open source translation tools to localize your project

There are tools specific to the language services industry (surprised to hear that’s a thing?) that enable a smooth localization process with a high level of quality. Categories that localization tools fall into include: Computer-assisted translation (CAT) tools Machine translation (MT) engines Translation management systems (TMS) Terminology management tools Localization automation tools The proprietary versions…

Evaluation of machine translation quality

Practical MT Evaluation For Translators Subjective judgements reveal nothing about a translator’s experience Tom Hoar August 30, 2017 Comments  Thank you, Isabella Massardo, for your article, Who Is A Translator’s New Best Friend?, as part of our Blogging Translator Review Program. When she invited me to write a guest post, I decided to clarify…

Danh từ khoa học (sách Hoàng Xuân Hãn)

  Quyển sách “Danh từ khoa học” của cụ Hoàng Xuân Hãn viết năm 1942 bàn về việc “nhập khẩu” thuật ngữ khoa học, ở đó có các chỉ dẫn hữu ích để chọn cách tạo ra từ ngữ mới khi dịch. Cụ Hãn trước tiên nêu các đặc tính được kỳ vọng đối với danh từ…

How Google Translate actually translates German – Vietnamese (via English)

I observed that machine translation in Google Translate Toolkit used English as an intermediate stage for translating German to Vietnamese. In this screenshot, the use of English is obvious that caused failure in Vietnamese translation: Example 1: German: A Kolbenfläche (in which letter A represents a notation that appears in a picture) English (machine translation): A piston…