Dịch thuật với công cụ CAT

Phần mềm web so sánh song ngữ

Khi có hai văn bản là bản dịch của nhau, ta có thể so sánh chúng và tách ra thành từng cặp câu tương đương. Công việc so sánh văn bản này được gọi là “align” trong tiếng Anh.

Có những phần mềm hỗ trợ so sánh tự động, nhờ vậy tiết kiệm công sức để tạo dữ liệu bộ nhớ dịch (translation memory). Tình huống thường gặp là có tài liệu được dịch bằng tay, cần chuyển thành bộ nhớ dịch, khi đó phần mềm so sánh và tách câu tự động sẽ hữu dụng.

Công nghệ “align” đã khá phổ biến, với những phần mềm thương mại (như Align Factory) và mã nguồn mở (như LF Aligner). Ở đây chúng tôi cung cấp phần mềm chạy trên web và thêm công đoạn gửi kết quả so sánh qua email, rồi kết nối với một trang blog để đưa lên blog tự động (thực chất phần mềm này phát triển thêm vài tính năng dựa trên LF Aligner):

tools.rosetta.vn/songngu

Sơ đồ cách thức làm việc của phần mềm so sánh song ngữ được mô tả trong hình sau:

Với ai muốn cài đặt phần mềm này trên máy chủ của mình, thì mã nguồn phần mềm được cung cấp với giấy phép GPLv3 ở đây:
https://gitlab.com/dichthuat/tools/songngu

Xem thêm về alignCAT (Computer-aided translation).