Chuyển dữ liệu dịch cũ thành bộ nhớ dịch

Đối với người / nhóm / công ty dịch thuật đã từng dịch nhiều mà có các tài liệu được dịch không dùng phần mềm CAT, mà về sau chuyển sang dùng CAT, thì cần chuyển các kết quả dịch cũ thành dữ liệu bộ nhớ dịch – translation memory (TM), nhằm tận dụng được…

Phần mềm web so sánh song ngữ

Khi có hai văn bản là bản dịch của nhau, ta có thể so sánh chúng và tách ra thành từng cặp câu tương đương. Công việc so sánh văn bản này được gọi là “align” trong tiếng Anh. Có những phần mềm hỗ trợ so sánh tự động, nhờ vậy tiết kiệm công sức…