31.1 Hàng quá khổ
Vấn đề: Xe tải chở hàng quá khổ phải đi qua cổng. Vấn đề là hàng hóa trong xe tải cao hơn một chút so với chiều cao của cổng (cao hơn 2 hoặc 3 cm). Việc chuyển hàng hóa rất tốn kém và mất thời gian.
Câu hỏi: Làm thế nào để hàng hóa có thể đi qua cửa khẩu?

31.2 Đo nhiệt độ mọt
Đặt vấn đề: Câu chuyện này diễn ra vào những năm 30 của thế kỷ 20. Các nhà khoa học đã chiến đấu chống lại sâu bọ – mọt. Để nghiên cứu vòng đời của mọt và tìm cách loại bỏ chúng, người ta phải liên tục theo dõi nhiệt độ cơ thể của nó. Để làm được điều đó, người ta đã nỗ lực phát triển một cảm biến nhiệt độ nhỏ gọn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chưa có công nghệ chế tạo một cảm biến nhỏ.
Câu hỏi: Làm thế nào có thể đo nhiệt độ mọt bằng nhiệt kế thông thường?

31.3 Mài bề mặt bên trong
Vấn đề: Bề mặt bên trong của các bộ phận bằng nhôm được mài bằng chổi quay. Bàn chải hoạt động đủ tốt khi hình dạng khoang tương đối đơn giản và có các lỗ tiếp cận. Tuy nhiên với các bề mặt phức tạp thì không thể được xử lý theo cách này.
Câu hỏi: Làm thế nào có thể xử lý bề mặt bên trong khi không thể sử dụng bàn chải?

Back to Top