30.1 Dung môi tuyệt đối
Vấn đề: Một nhà phát minh trẻ đến phòng thí nghiệm của Edison với ý tưởng tạo ra một dung môi tuyệt đối, một chất lỏng có thể hòa tan tất cả các chất trên thế giới. Edison hỏi nhà phát minh: Anh sẽ chứa dung môi đó ở đâu? Vì là dung môi có thể hòa tan tất cả các chất nên bình đựng dung môi đó cũng sẽ phải tan theo chứ, giả sử có cái bình như thế. Nhà phát minh trẻ đã không thể trả lời câu hỏi đó.
Câu hỏi: Làm thế nào để có thể bảo quản dung môi tuyệt đối?

30.2 Niêm phong ống thuốc
Vấn đề: Các ống thuốc bằng thủy tinh chứa đầy thuốc phải được niêm phong lại để bảo quản thuốc. Người ta sử dụng ngọn lửa để niêm phong ống thuốc lại. Lửa làm tan chảy thủy tinh ở đầu ống thuốc và niêm kín đầu ống thuốc lại. Tuy nhiên, không được để thuốc quá nóng vì nhiệt độ cao sẽ làm hỏng thuốc . Vì vậy việc gia nhiệt phải rất chính xác, mà điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Nếu ngọn lửa quá mạnh thì thuốc sẽ hỏng, mà ngọn lửa yếu thì không thể làm tan chảy được thủy tinh.
Câu hỏi: Làm thế nào có thể tránh được việc quá nhiệt thuốc khi niêm phong ống thuốc?

30.3 Đánh bắt
Vấn đề: Khi câu cá, một cần câu mồi được sử dụng. Người ta quan sát thấy rằng một con cá sẽ cắn câu tốt hơn khi có những con cá khác gần đó: cạnh tranh kích thích sự cắn xé. Nhưng trong điều kiện tự nhiên, rất khó để đảm bảo sự hiện diện của các loài cá khác.
Câu hỏi: Làm thế nào để cải thiện hiệu quả đánh bắt của các ngư cụ bằng cách sử dụng mô hình hành vi được mô tả ở trên của cá.

Back to Top