Lập kế hoạch học TRIZ

Tôi lập kế hoạch tìm hiểu để có thể thành một chuyên gia về tư duy sáng tạo TRIZ, đặt ở đây để ai muốn tìm hiểu khoa học này có thể tham khảo. Về ước lượng thời gian: tôi cố gắng ước lượng cho đối tượng là một người bình thường chịu khó học, có trình độ tốt nghiệp đại học, mới bắt đầu biết đến TRIZ,...

Back to Top