Bài tập TRIZ, đợt 16:

Bài 16.1. Đo đường kính sợi dây siêu nhỏ

Một nhà máy sản xuất các dây siêu mỏng. Họ dùng máy tự động, kéo với tốc độ nhanh các dây mỏng như sợi tơ nhện rồi cuộn vào ống. Máy chạy tốt, nhưng họ khó đo được đường kính sợi dây. Thường họ phải dừng máy để cắt một đoạn dây ra đo khối lượng, rồi tính ngược lại đường kính dây. Một ngày, có kỹ sư của nhà máy thấy dây đàn ghi-ta đã nảy ra ý tưởng dùng dao động để tính độ dày của dây: đo tần số âm thanh tạo ra để tính lại đường kính dây, không phải cắt dây nên giữ cho quá trình sản xuất được liên tục.

Sau đó ông chủ nhà máy muốn sản xuất dây mỏng hơn nữa, và cũng cần đo đường kính dây với độ chính xác cao. Phương pháp cũ có thể không hữu hiệu, cần tìm cách khác để đo đường kính dây trong khi sản xuất.

Gợi ý: dùng phân tích chất – trường. Chất (substance) là sợi dây, trường (field) cần tạo ra là thông tin về đường kính sợi dây.

Nguồn: đây là Problem 35: “Invention by request” trong sách của Genrikh Altshuller (And suddenly the inventor appeared).

Bài 16.2. Làm ngược lực ly tâm

Nếu khi quay một thùng chứa đầy chất lỏng, lực ly tâm sẽ đẩy chất lỏng ép lên thành thùng chứa. Giả sử có một vật đang ở tâm thùng chứa, hỏi phải làm sao để chất lỏng ép lên thành của vật khi thùng chứa quay. Điều này phản với quy luật vật lý, liệu có thể làm được?

Nguồn: đây là Problem 46: “Contrary to physics” trong sách của Genrikh Altshuller (And suddenly the inventor appeared), trong chương 24: A Crowd of Miniature Dwarfs (phương pháp mô hình hóa bằng những người tí hon)

Bài 16.3. Chỉ truyền nhiệt theo một chiều

Hai vật A và B được nối với nhau qua một ống thép. Nhiệt độ của A thường cao hơn B, nên nhiệt được truyền từ A đến B qua thành ống thép. Thỉnh thoảng nhiệt độ của B bị tăng cao đột ngột, người ta không muốn nhiệt truyền ngược lại từ B đến A. Làm thế nào để cái ống dẫn chỉ cho truyền nhiệt một chiều từ A sang B?

Nguồn: đây là Problem 56: “A and B were sitting on a pipe ” trong sách của Genrikh Altshuller (And suddenly the inventor appeared)

Gợi ý: để tiện ghi lại các bước dùng công cụ tư duy kiểu TRIZ để giải quyết vấn đề, các bạn có thể sử dụng template văn bản ở https://rosetta.vn/triz/template-chua-cac-buoc-giai-quyet-van-de-voi-triz/

Back to Top