Một số vấn đề sáng tạo mà các doanh nghiệp cần, có yêu cầu mức độ sáng tạo cao:

1. Tìm vật liệu thay thế cho nhựa, để làm vỏ của đồ cạo râu (vốn cần chế tạo chính xác và khá nhỏ). Họ yêu cầu là cần dự trù việc chế tạo hàng loạt, và chi phí vật liệu cũng không quá cao. (phong trào phát triển bền vững dẫn đến nhu cầu của người dùng là ủng hộ sản phẩm thay thế cho nhựa, tuy nhiên thị trường chỉ chấp nhận sự gia tăng chi phí ở mức không nhiều). Nguồn gốc bài toán: từ mindsumo.com.

2. Tìm giải pháp đo được độ lớn của bọt khí trong chất lỏng, đối với cảm biến công nghiệp (gắn vào đường ống, đo tự động khi đang vận hành). (hôm nọ chuyên gia của Endress+Hauser Flowtec có trình bày với trường tôi, họ có công nghệ cảm biến đo được mật độ bong bóng (bubble) trong chất lỏng (ví dụ nước giải khát trong dây chuyền chế biến), bằng cách đo khối lượng riêng của chất lỏng. Tuy nhiên vẫn chưa tìm ra cách đo được độ lớn của các bong bóng đó (ý tưởng dùng camera và xử lý ảnh để làm, họ thấy chỉ dùng được với kiểu thí nghiệm, không phù hợp với cảm biến dùng trong sản xuất công nghiệp). 

Back to Top