Hội thảo TRIZfest do MATRIZ tổ chức thường niên để cập nhật những nghiên cứu mới về TRIZ, vào năm 2020 nó dự định được tổ chức ở Ấn Độ nhưng do dịch Covid-19 nên bị hủy. Năm nay MATRIZ dùng hình thức online cho TRIZfest 2021, chương trình bắt đầu từ ngày hôm nay 15/9/2021 với các bài tutorials, và phần hội thảo bắt đầu từ ngày mai, đến ngày cuối 18/9 có các buổi bảo vệ “luận án” TRIZ Master.

Chương trình chi tiết của TRIZfest 2021:

https://matriz.org/wp-content/uploads/2021/08/TRIZfest-2021-Program-10-09-2021.pdf

Chúng tôi sẽ theo dõi và tóm tắt những thông tin mới từ TRIZfest 2021 để chia sẻ với cộng đồng TRIZ Việt Nam.

Các bạn có quan tâm có thể xem lại: Tóm tắt thông tin từ hội nghị TRIZfest 2019

Back to Top