Trên trang TRIZ homepage in Japan của Toru Nakagawa, ông có bài điểm tin một bài báo cáo hội nghị của một nhóm tác giả từ đại học Bergamo (nước Ý), trong hội nghị TRIZ Future Conference 2016. Bài báo theo Nakagawa đánh giá là xuất sắc, có nhiều cái đáng để học tập:

A long-term strategy to spread TRIZ in SMEs. Analysis of Bergamo’s experience. Davide Russo, Daniele Regazzoni, Caterina Rizzi (University of Bergamo, Italy)

Bài tóm tắt của Nakagawa:

https://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/eforum/e2017Forum/eNaka-TFC2016-PersonalRep/eNaka-TFC2016-Report-D-170502.html#D1

Slides của các tác giả:

https://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/epapers/e2017Papers/eRusso-LongTermStrategy/eRusso-TFC2016-LongTermStrategy-170211.html , hoặc bản PDF

Tóm tắt: ở Bergamo có một nhóm chuyên gia phát triển TRIZ, khởi đầu ở trường đại học Bergamo (có 2 giáo sư cùng một số phó giáo sư và nghiên cứu viên), nhận được tiền tài trợ từ Chamber of Commerce of Bergamo and Lombardy Region bắt đầu từ năm 2009 (vai trò giống như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI). Phía đại học tổ chức mở các khóa cho sinh viên và làm nghiên cứu cập nhật thông tin. Họ lập thêm một công ty spin-off từ trường đại học, để làm phần mềm, tổ chức huấn luyện, tư vấn cho các công ty trong vùng để giải quyết các vấn đề của sản xuất. Phía Phòng Thương mại tổ chức các hoạt động huấn luyện về sở hữu trí tuệ, dạy TRIZ cho doanh nghiệp. Các đối tác – khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Kết quả đo được là lượng đăng ký bằng sáng chế của các doanh nghiệp ở Bergamo trong thời gian vừa qua có tăng (phần nào thể hiện mối liên hệ với việc truyền bá và áp dụng TRIZ).

Phần mềm ứng dụng TRIZ để tạo thành bộ giải pháp cho vấn đề – giải quyết từ khâu marketing, tìm hiểu nhu cầu thị trường, cho đến khi ra thành phẩm – của nhóm Bergamo có tên là SPARK. Cho đến nay thì phần mềm này vẫn còn ở dạng “dùng riêng”, chưa được bán rộng rãi, có lẽ là vì việc sử dụng nó cần đi kèm với quá trình huấn luyện. Xem thông tin về công ty làm phần mềm này: http://www.bigflo.it/en/prodotti/ (phần mềm SPARK họ ghi là “Coming soon”, trong khi nó đã được báo cáo từ TFC 2016).

Trích một số trang từ slides:

Các tác giả đăng lại bài báo này trong một quyển sách in năm 2018: https://www.springerprofessional.de/en/a-long-term-strategy-to-spread-triz-in-smes-analysis-of-bergamo-/16305406

Truy cập bài báo:

Davide Russo, Daniele Regazzoni, Caterina Rizzi
Pages 147-157

 

* Về Bergamo: đó là thành phố nằm gần Milan, trung tâm công nghiệp của nước Ý.

Bergamo is located near Milano in the north-west part of Italy.  In Bergamo area there are over 11 thousands manufacturing industries, mostly SMEs, with a very high density.

1 thought on “Mô hình quảng bá, ứng dụng và phát triển TRIZ ở Bergamo

Comments are closed.

Back to Top