Từ 14/1/2019, nhóm của GS. Cyndi Burnett làm chuỗi 10 ngày thử thách về tư duy sáng tạo, qua kênh YouTube:

https://m.youtube.com/channel/UCDvd6niIwmsf1Lce8V8jfXg

Dưới đây là thông tin tóm tắt về chuỗi thử thách này:

Tomorrow we will be launching a ten-day creative thinking challenge that consists of ten fun activities to help you continue to develop your creative thinking skills! Following the challenge we will be posting activities, stories of inspiration, and visual representations of the latest research.

TS. Cyndi Burnett là giáo sư ở đại học SUNY Buffalo (State University of New York at Buffalo), nơi có chương trình đào tạo về khoa học sáng tạo. Bà đã từng làm một khóa học mở online (MOOC) ở Coursera, có tên là Igniting your everyday creativity.

Tuy “creativity” ở đây là nói chung chứ không tập trung về TRIZ, chuỗi video này cũng nên quan tâm, vì nó trùng hợp lịch với khóa học online về TRIZ cơ bản của Leonid Chechurin.

Back to Top