TETRIS (TEaching TRIz at School) là một dự án nhằm tạo tư liệu để dạy các khái niệm cơ bản về TRIZ trong nhà trường (đại học) và để đào tạo nhân viên các công ty. Dự án này nhận tài trợ của châu Âu (European Commission), diễn ra trong hai năm 2008-2009, kết quả là họ làm được một quyển sách gọi là “cẩm nang dạy TRIZ” trong trường học, dày gần 300 trang (cho phép sử dụng, phân phối lại, và dịch thuật miễn phí với điều kiện ghi rõ bản quyền và các tác giả gốc). Bên cạnh đó họ làm 5 đoạn phim hoạt hình để trình bày các khái niệm cơ bản về TRIZ, để người chưa biết gì xem và thấy lý do, lợi ích của việc học TRIZ.

Trang web của dự án TETRIS (tetris-project.org) hình như còn được duy trì đến năm 2017, bây giờ thì nó chắc đã bị bỏ. Tuy vậy trên mạng vẫn còn một số nơi lưu tài liệu của dự án này. Chúng tôi đưa lại bộ dữ liệu này lên mạng ở địa chỉ http://triz.rosetta.vn/archive/TETRIS/ để phổ biến thêm. Do tài liệu này cho phép dịch thuật thoải mái, nên nếu người đọc tiếng Việt có nhiều quan tâm thì chúng tôi sẽ dịch sách này ra tiếng Việt.

Tài liệu này có thể xem là thuộc trình độ cơ bản, gọi là “cơ bản theo tiêu chuẩn của TRIZ” – phù hợp với các giảng viên về ngành kỹ thuật / khoa học tự nhiên, và các kỹ sư.

Lưu ý: nếu bạn xem được trình chiếu flash, thì bấm vào hình một lá cờ trong video để chọn ngôn ngữ, nếu bạn không xem được thì có các video clips ở YouTube với bản tiếng Anh.

1 thought on “Dạy TRIZ trong trường học | Dự án TETRIS

Comments are closed.

Back to Top