Làm thế nào để trở thành thiên tài

как стать гением - "Làm thế nào để trở thành thiên tài" là sách của G. Altshuller và I. Vertkin, kết quả của nghiên cứu về cách phát triển phẩm chất sáng tạo của con người. Sách này đặt nền tảng cho lý thuyết phát triển nhân cách sáng tạo (TRTL). (xem thêm: Classical TRIZ – 3 main theories) Cho đến nay, sách này chỉ có bản tiếng Nga,...

Classical TRIZ – 3 main theories

Nikolai Khomenko có một bài tóm tắt viết năm 2008 về diễn tiến của hệ lý thuyết TRIZ cổ điển (classical TRIZ), chủ yếu do Genrikh Altshuller phát động: Fundamentals of Classical TRIZ. Theo đó, có thể hình dung lịch sử của lý thuyết TRIZ cổ điển là đi theo định hướng suy nghĩ của Genrikh Altshuller: + Đầu tiên ông ấy quan tâm đến cách làm thế...

Genrikh Saulovich Altshuller và TRIZ

Altshuller là cha đẻ của TRIZ, ông phải là một người cực kỳ đặc biệt để tạo ra một ngành khoa học mới và có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến nhân loại. Bài này tạm tập hợp những tài liệu để tìm hiểu về G.S. Altshuller. Bài tiếng Việt của thầy Phan Dũng, viết về người thầy của mình, nhiều thông tin: http://cstc.vn/index.php/vi/ve-thay-genrikh-saulovich-altshuller.html Bản tiếng Anh...

Back to Top