SÁCH ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG

Xin giới thiệu những quyển sách được giải thưởng của tác giả, hay có sự tham gia của tác giải với tư cách đồng chủ biên hay chủ trì và viết lời dẫn nhập:

 

EINSTEIN

GIẢI VÀNG SÁCH HAY QUỐC GIA 2008

Giới thiệu:

Sách Einstein

 

KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM

Nhóm chủ biên: NGÔ BẢO CHÂU – PIERRE DARRIULAT – CAO HUY THUẦN-

HOÀNG TỤY – NGUYỄN XUÂN XANH – PHẠM XUÂN YÊM

GIẢI SÁCH HAY 2012

Giới thiệu:

Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm

 

NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ XIX

GIẢI SÁCH HAY 2017

Giới thiệu:

Vì sao tôi viết Nước Đức thế kỷ XIX?

 

ĐẠI HỌC

GIẢI SÁCH HAY 2019

Giới thiệu:

ĐẠI HỌC nhận được Giải Sách Hay 2019

 

BIỆN HỘ CHO MỘT NỀN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

(Sách dịch của Fareed Zakaria, In Defense of a Liberal Education)

Chủ trương và dẫn nhập: Nguyễn Xuân Xanh

GIẢI SÁCH HAY 2020

Giới thiệu:

Tại sao cần giáo dục khai phóng?

 

 

BÍ MẬT CỦA THUNG LŨNG SILICON

Tác giả: Deborah Perry Piscione

Người dịch: Đỗ Thị Thu TràMai Lê alias Lê Tùng Quân

Chủ trương, hiệu đính và giới thiệu: Nguyễn Xuân Xanh

Sách “ĐƯỢC NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG”

GIẢI SÁCH QUỐC GIA 2023

Giới thiệu:

Giải sách Quốc gia 2023 cho Bí mật Thung lũng Silicon