Trên Youtube có trích đoạn các bài giảng của một workshop dạy về TRIZ cho trẻ em (workshop dành cho người lớn, không phải dành cho trẻ em), do nhóm “Thinking Approach” của Alexander Sokol tổ chức:

Hai diễn giả là các nhà giáo ở Nga, tên là Alla Nesterenko và Tatiana Sidorchuk (họ có làm việc với Nikolai Khomenko trong dự án Jonathan Livingston, khai thác OTSM-TRIZ trong lĩnh vực giáo dục). Hai người này giảng bằng tiếng Nga, có Alexander Sokol phiên dịch (anh này có viết một số nghiên cứu cùng Nikolai Khomenko về OTSM-TRIZ). Có một diễn giả khác từ Bỉ, tên là Gunther Coppens.

Xem thêm trang web của Nesterenko, có một số bài về áp dụng OTSM-TRIZ trong giáo dục, viết bằng tiếng Nga: http://home.onego.ru/~alla_triz/metod.htm

Tatiana Sidorchuk là đồng tác giả với Nikolai Khomenko để viết quyển Sách về dạy tư duy sáng tạo OTSM-TRIZ cho trẻ em – Thoughtivity for kids.

Back to Top