AskNature.org – promoting biomimicry research

Trang web asknature.org tập hợp các ví dụ sáng tạo dựa trên việc bắt chước tự nhiên (biomimicry / bio-inspired). Họ còn có cuộc thi hàng năm để tìm kiếm những thiết kế bắt chước tự nhiên cho một lĩnh vực cụ thể nào đó và tìm cách thương mại hóa (ở biomimicry.org). Content of asknature.org: BIOLOGICAL STRATEGIES626 INSPIRED IDEAS86 RESOURCES49 COLLECTIONS22 FUNCTIONSHow might we ... Break down33...

Fat Bike Skis, “bánh xe” đặc biệt giúp xe đạp đi được trên tuyết

#CREATEtubeITY I and my daughter played the creativity challenge to make original ideas from two random words. Once we placed "bicycle" next to "snow", and came to the idea of skiing-bicycle, and such products are available already: https://youtu.be/r4sv-QZ1t0c Another time, we associate "shirt button" and "speaker", then got an idea of musical notes on the array of shirt buttons.

Dạy TRIZ trong trường học | Dự án TETRIS

TETRIS (TEaching TRIz at School) là một dự án nhằm tạo tư liệu để dạy các khái niệm cơ bản về TRIZ trong nhà trường (đại học) và để đào tạo nhân viên các công ty. Dự án này nhận tài trợ của châu Âu (European Commission), diễn ra trong hai năm 2008-2009, kết quả là họ làm được một quyển sách gọi là "cẩm nang dạy TRIZ"...

Ten days of creativity challenges on CREATEtubeITY – YouTube

Từ 14/1/2019, nhóm của GS. Cyndi Burnett làm chuỗi 10 ngày thử thách về tư duy sáng tạo, qua kênh YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCDvd6niIwmsf1Lce8V8jfXg Dưới đây là thông tin tóm tắt về chuỗi thử thách này: Tomorrow we will be launching a ten-day creative thinking challenge that consists of ten fun activities to help you continue to develop your creative thinking skills! Following the challenge we will be posting activities,...

Leonid Chechurin mở khóa học online về sáng tạo và TRIZ cơ bản

Khóa học online 2 tuần miễn phí về TRIZ của Leonid Chechurin, bắt đầu ngày thứ hai 14/1/2019: https://triz.thinkific.com/courses/ssc (cập nhật 6/5/2019: đường dẫn khóa học này được đổi thành https://triz.thinkific.com/courses/sac) CS30A7381SS Systematic Creativity and TRIZ basics Online Online 14.01.2019-28.01.2019 | taught by Systems Engineering Lab LUT Enroll for free  Course description Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) toolkit for invention and systematic creativity. How to invent...

Sách, tư liệu về TRIZ

Tiếng Việt: ​Bộ sách của Phan Dũng có tên “Sáng tạo và đổi mới”, kết tinh từ quá trình học TRIZ từ Genrikh Altshuller rồi phổ biến ở Việt Nam qua các khóa dạy ở trung tâm TSK, ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM: Giới thiệu: Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới http://nxbdhqghcm.edu.vn/productview.aspx?cat=1&typ=40&id=532 Thế giới bên trong con người sáng tạo http://nxbdhqghcm.edu.vn/productview.aspx?cat=1&typ=40&id=533 Tư duy lôgích, biện...

TRIZ power tools (opensourcetriz.com)

Larry Ball triển khai triết lý của ông ấy trong quyển "Hierarchical TRIZ algorithm" vào trang web opensourcetriz.com, tinh thần là chia các loại vấn đề cần giải quyết thành từng đống nhỏ, rồi rà lại xem trong mỗi đống có những công cụ gì (có những công cụ khác, nhưng phần lớn là từ TRIZ). Quan điểm là khi chia nhỏ để tránh trùng lắp, thì có...

Thầy Phan Dũng nói về khoa học sáng tạo – Người đương thời VTV

Chương trình Người đương thời mời PGS. Phan Dũng từ năm 2007, có bản lưu trên YouTube: https://youtu.be/4fcZloJIaJs Về mặt nguyên lý, thầy Phan Dũng có nhắc đến các vấn đề này: - Mức sáng tạo càng cao thì thời gian thấy được thành quả càng lâu. Tức là sáng tạo ra những thứ dễ hơn thì nhanh thu được kết quả hơn (như: lợi nhuận). - Môi...

Bộ bài sáng tạo

Đây là thiết kế bộ bài Tây gồm 52 lá bình thường + 2 lá Joker, chứa hình ảnh minh họa các phương pháp sáng tạo. Nhóm thiết kế bộ bài đã làm như sau: – lọc từ nhiều nguồn để chọn một số phương pháp sáng tạo thông dụng – tìm ý tưởng sẽ dùng hình ảnh như thế nào để minh họa các phương pháp –...

Back to Top